Hoe de ranglijst is opgesteld

Hoe de ranglijst is opgesteld

De algemene beoordeling (index) van de luchtvaartmaatschappij bestaat uit een beoordeling van de individuele prestatie-indicatoren van de luchtvaartmaatschappij (indicatoren). Beoordelingsindicatoren betreffen de meeste vragen die van belang voor de passagier bij het kiezen van een luchtvaartmaatschappij zijn. Het is duidelijk dat aantal indicatoren dynamisch is en moet voldoen aan de lokale vraagcriteria.

De eindscore voor elke luchtvaartmaatschappij wordt weergegeven met een speciale formule. Het mechanisme voor berekening van rating hangt af van het totale aantal stemmen en het niveau van beoordelingen dat een basis voor de berekening vormt.

Rating formule: = (V / (V + M)) x R + (M / (V + M)) x C

R - totale index (index) van de rating
V - het aantal stemmen volgens de criteria voor de luchtvaartmaatschappij
M - limiet stemmen
R - het rekenkundig gemiddelde van alle stemmen volgens het criterium voor de luchtvaartmaatschappij
С - gemiddelde beoordeling van alle luchtvaartmaatschappijen